Menu Content/Inhalt
Over ons bedrijf
Ventilatie Afdrukken E-mail

Stalventilatie

Goede stalventilatie is van groot belang voor uw melkvee. Door juiste ventilatie worden schadelijke gassen in de stal snel afgevoerd. Tevens dalen de luchtvochtigheid en temperatuur in de stal. Hierdoor ontstaat een gezond en droog stalmilieu, waarin ziektedruk afneemt en dierwelzijn toeneemt. Hoger dierwelzijn vertaalt zich in productie en dus in úw rendement!

 

Windbreekgaas 

Wij leveren en monteren windbreekgaas van ATO Agro & Bouwservice BV.  ATO Agro & Bouwservice BV is een zeer complete partner in agribusiness en bouwwereld.

Op ventilatiegebied is ATO Agro & Bouwservice BV gespecialiseerd in windbreekgazen, (in diverse windbreekpercentages, maaswijdten en kleuren). Wij leveren zijwandventilatie voor rundveestallen, varkensstallen en volièrestallen. Op maat gemaakt voor zowel nieuwbouw en renovatie. Er kunnen tevens maatoplossingen geboden worden voor alle deuropeningen, open frontstallen en bergingen in de vorm van oprolpoorten of schuifgordijnen met aluminium opspanprofielen.

Windbreekgaas

 

Ventilatienokken

In rundveestallen wordt hoofdzakelijk natuurlijke ventilatie toegepast. Natuurlijke ventilatie wordt gereguleerd door de wind en het verschil in temperatuur buiten en binnen de stal. Voor een goede werking is het belangrijk dat de luchtaanvoer (zijwandventilatie) en luchtafvoer (nokventilatie), op basis van de stal- en diergegevens, goed op elkaar zijn afgestemd.

Stalventilatoren

Op windstille dagen is de werking van het bestaande stalventilatie-systeem vaak niet afdoende. Hierdoor kan de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in stallen aanzienlijk oplopen. Dierwelzijn neemt bij hittestress, aanmerkelijk af. Hittestress ontstaat op het moment dat een koe haar lichaamswarmte onvoldoende kan afstaan aan haar omgeving. Dit kan al bij een temperatuur van 23° C met een luchtvochtigheid van 70%. Bij extreme hitte daalt de ruwvoeropname, waardoor de pens te weinig wordt geprikkeld met als gevolg dat de melkproductie daalt. Door pensverzuring kunnen tevens gezondheidsproblemen optreden.

Ons assortiment ventilatoren biedt altijd een verkoelende oplossing voor uw vee. Verkoelingsventilatoren bieden uw dieren dé comfortzone die nodig is om goed te kunnen blijven functioneren en presteren.
Voorkom hittestress en verhoog dierwelzijn en bedrijfsrendement!


 

 
Ventilator in Ligboxstal